RAZVOJ IN UVAJANJE USPOSABLJANJA O ZDRAVILNIH RASTLINAH NA UČNIH KMETIJAH – FITOKMETIJE

Nosilec: UNM FZV

Partnerji: Kmetija Mahne, Kmetija Divji vrt, Kmetija Markovi, Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora

Celotna vrednost projekta:

Začetek: 17. 10. 2019

Konec: 17. 10. 2021 

Kontaktna oseba: Sabina Krstnik, 07- 393 00 37

VEČ