Letos bomo vključeni v dvoletni projekt programa Erasmus, preko katerega bo našim mladostnikom in zaposlenim omogočeno usposabljanje in izobraževanje na Portugalskem, v mestu Braga.

Mladostniki bodo z vključenostjo v projekt deležni različnih aktivnosti katerih namen je:
– spoznavanje novega kulturnega okolja in zgodovine tega področja,
– spoznavanje življenja prebivalcev na tem področju, njihov standard, razvitost gospodarskih dejavnosti na splošno, – trende razvoja kmetijstva, gostinstva in turizma,
– povezovanje kmetijstva ter gostinstva in turizma,
– spoznavanje z organizacijo dela v hotelih,
– spoznavanje dodatne turistične ponudbe,
– spoznavanje trendov v osnovni gostinski ponudbi,
– spoznavanje organizacije dela na občinah,
– spoznavanje načinov dela v občinskih in upravnih organih,
– uporaba pripomočkov in opreme,
– uporaba računalniških programov,
– spoznavanje s sistemi arhiviranja gradiva,
– varovanje gradiva,
– spoznavanje lokalne kulinarike in tradicionalnih portugalskih sestavin,
– delo v multikulturnem delovnem okolju,
– spoznavanje alternativnih načinov komuniciranja, iskanje alternativnih rešitev za morebitne težave,
– navajanje na samostojnost in neodvisnost. 

Določene aktivnosti, ki bi dijakom omogočile razvoj zgornjih veščin bi se odvile v šoli ali v vzgojnih skupinah še pred odhodom na Portugalsko, v obliki delavnic, potopisov, intervjujev, praktičnega pouka ipd.                                 
V okviru usposabljanja na delovnem mestu pa bi se odvile še druge aktivnosti (npr. priprava jedi, delo v recepciji, komunikacija s strankami ipd.), spoznavanje kulture in okolice pa bi potekalo na izkustvenem učenju v prostem času in ob dela prostih dnevih. Navedene aktivnosti bi udeleženci izvajali v okviru tridenskega programa, ki bo dodatno usklajen z organizacijo iz države gostiteljice.

Kriteriji za izbor vključenih dijakov:

– motivacija za udeležbo (motivacijsko pismo in osebni pogovor z vzgojiteljem v vzgojni skupini ter koordinatorico projekta),
– po predstavitvi projekta pripravljenost za pripravo na projekt (učenje jezika, spoznavanja države gostiteljice, strokovno teoretičnih predmetov)
– zmožnost, da s svojimi idejami prispevajo k zasnovi in izvedbi projekta,
– da zmanjšajo različne oblike zasvojenosti (mobilni telefon, računalnik, prepovedane substance – slednje kontroliramo s testom).
– da uspešno opravijo praktično usposabljanje z delom v prejšnjem letniku
– opravljene šolske obveznosti za tekoči letnik
– dobri učni rezultati iz strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka. 

Pri udeležencih morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, da se lahko vključijo v projekt. 

Za končni izbor dijakov vključenih v projekt bo zadolžena komisija, ki jo bodo sestavljali ravnatelj, pomočnik ravnatelja, koordinatorica, učitelj praktičnega pouka in en predstavnik strokovne službe.