browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

Zavod

Naslovnica11VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD
VIŠNJA GORA

Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja Gora

ravnatelj: (01) 78-87-700
pomočnik ravnatelja:
tajništvo: (01) 78-87-824
socialna delavka: (01) 78-87-840
zbornica: (01) 78-87-844
mobilni tel.: 051/315-824
stan. skupina Lj.: 031/531-431
fax: (01) 78-87-828
e-naslov: tajnistvo-vizvgora@guest.arnes.si

Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora je edini srednješolski zavod v Sloveniji, v katerem v vzgojno-izobraževalnem procesu sodelujejo dekleta in fantje skupaj, od leta 1992 naprej.

Prostorska in konceptualna prenova v letih 2006/08 je obsegala prenovo centralne zgradbe v šolske in upravne prostore, vzgojne skupine pa so se preselile v med seboj ločene objekte. Začel se je proces decentralizacije in avtonomije vzgojnega dela.

V izobraževalnem delu izvajamo 3 programe srednjega izobraževalnega (gastronom hotelir, administrator, izdelovalec oblačil) in 1 program nižjega poklicnega izobraževanja (pomočnik v biotehniki in oskrbi).

Vzgojno delo ni omejeno le na pet vzgojnih skupin v Višnji Gori, od leta 1986 deluje stanovanjska skupina v Ljubljani, od leta 2016 intenzivna skupina v Novem mestu, prav tam deluje poodpustna skupina, oboje v med seboj ločenih enotah.

Izziv, ki mu sledimo je, da prilagajamo program potrebam mladostnikov in ne obratno.

Zato razvijamo vrsto različnih prijemališč, s pomočjo katerih vključimo in obdržimo mladostnika v zavodu.

Eno teh je projektno učenje, pri katerem je bistvo, da se participacija učečega zvišuje. Slednje uresničujemo z vključevanjem mladih v številne projekte, tritedenska mobilnost v tujini, od leta 2000 vsako leto – prej Leonardo, sedaj Erazmus* (dvakrat smo bili prejemniki najvišjega priznanja CMEPIUS Zlato jabolko. Mladostnike vključujemo v srednješolska tekmovanja Več znanja za več turizma, kjer smo dobili veliko zlatih in srebrnih priznanj.

Glasilo Odprta srca je dobitnik 6. priznanj za najboljše glasilo v konkurenci glasil zavodov za usposabljanje.

Iz potreb mladostnikov je zrasla skupina za ozaveščanje zoper uporabo psihoaktivnih substanc, dve desetletji traja naše sodelovanje s CZOPD. Namesto pogojevanja se na strokovno utemeljen način soočamo s tovrstnimi težavami in jih mladostniku pomagamo prebroditi.

Razvijamo model psihoterapevtske pomoči mladostnikom, kot podporo vzgojnemu delu.

Več kot desetletje nazaj smo začeli s projektom šolske in vrstniške mediacije, ki ga sedaj

nadgrajujemo z izobraževanjem strokovnih delavcev slovenskih vrtcev, osnov.nih in  srednjih šol

Za tiste, ki še ne zmorejo bivanja v zavodu ter ogrožajo sebe in druge, poskrbimo z novim modelom intenzivne skupine, za tiste, ki po odpustu nimajo podpore v lastni družini, nudimo poodpustno skupino, oboje v Novem mestu, v Brežicah pa v letu 2018 začenja posebna skupina.

Večina mladih potrebuje vsaj malo več veselja, bolj kot védenje o svojih  problemih. Iz hišnega ansambla Zvezdni prah je nastal gledališko-filmsko-glasbeni projekt, z nadgradnjo usposabljanja za animatorja in tehničnega mojstra v turističnih objektih.

Slednje bi, poleg certifikatov za usposabljanje v italijanski in francoski kulinariki, pripomoglo k večji zaposljivost naših mladostnikov, predvsem v smeri gastronom-hotelir.

V letu 2019 bomo vzpostavili regijski strokovni center dolenjsko- posavske regije, s čimer bomo zaokrožili naše  dosedanje strokovne aktivnosti po zaključku dvoletnega projekta Celovita oskrba otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami.  Hkrati pa bomo še do leta 2023  v okviru projekta Z roko v roki po MOČ delovali preventivno s programom ozaveščanja delavcev vrtcev in šol tudi v okviru Centra za krepitev zdravja Ivančna Gorica.

Osebnostna in poklicna rast je cilj. Mladi prihajajo k nam po socialno-pedagoško pomoč v vlogi obiskovalca in pritožnika hkrati. Od nas pričakujejo predvsem prijaznost, pa tudi varnost pri izbiri prave poti.

ORGANIGRAM VIZ VIŠNJA GORA

cngjnhdgnhd

Za povečavo pritisni