Vse izobraževalne programe v zavodu izvajamo kot dislocirane enote (DE) drugih srednjih in poklicnih šol, in sicer:

 • DE BIC – Živilska šola v Ljubljani
  • 2 – letni program za poklic pomočnik v biotehniki in oskrbi
 • DE Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad v Ljubljani
  • 3 – letni program za poklic izdelovalec oblačil
 • DE Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani (SŠGT)
  • 3 – letni program za poklic gastronom-hotelir
 • DE Srednje upravno-administrativne šole v Ljubljani
  • 3 – letni program za poklic administrator

Prednosti izvajanja programa v VIZ Višnja Gora:

 • številčno manjši oddelki omogočajo uspešnost dijakom z učnimi težavami in zelo dobro usposobljenost za poklic,
 • programi so zasnovani po novih izhodiščih, so modularno oblikovani in prinašajo v proces izobraževanja nov didaktični koncept,
 • možnost nadaljevanja šolanja 3 plus 2 v programih poklicno tehniškega izobraževanja,
 • prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka,
 • izvajalci so pedagoški delavci z dodatno specialno pedagoško izobrazbo.

ŠOLSKI KOLEDAR 2022/2023

LETNI DELOVNI NAČRT 2022/23

ŠOLSKA PRAVILA VIZ VG

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA