15.10.2021

Neverjetno hitro sta minili zadnji dve leti in z jutrišnjim dnem zaključujemo z EIP-projektom Razvoj in uvajanje usposabljanja o zdravilnih rastlinah na učnih kmetijah – Fitokmetije*, ki smo ga skupaj s pilotnimi kmetijami in Vzgojno izobraževalnim zavodom Višnja gora izvajali na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu.

V okviru projekta so sodelujoče kmetije proučile svoje potenciale in poiskale rešitve za izvajanje programov s področja izobraževanj. Razvile so programe, ki prispevajo k spoznavanju in ohranjanju okolja, zdravemu življenjskemu slogu in uporabi lokalnih surovin za hrano in zdravje ter programe podpiranja osebnostne rasti mladostnikov. Projekt je tudi omogočil, da je Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede pridobila usposobljene izvajalce prakse za nov študijski program Osnove fitoterapije, ki je prvič zaživel v začetku oktobra. Tudi Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora je pridobil usposobljene izvajalce določenih učnih in vzgojnih vsebin, ki so jih med projektom vključili v svoj učni načrt v povezavi z dejavnostmi na kmetiji, kar bo omogočilo dijakom pridobitev specializiranih znanj in novih praktičnih izkušenj.

Vse izvedene delavnice, dogodke in rezultate projekta si lahko ogledate TUKAJ.

Ves čas trajanja projekta smo se trudili, da smo krepili naše partnerstvo, raziskovali in oblikovali priložnosti za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji, povečevali inovativnost, medgeneracijsko sodelovanje in dodano vrednost kmetij. Kljub temu da se je zgodba projekta Fitokmetije zaključila, se naše partnerstvo ni, saj želimo sodelovati in nadaljevati naše delo na področju fitoterapije še naprej v obliki novih projektov.

Med projektom smo se povezali s številnimi posamezniki, zeliščnimi kmetijami, institucijami in tudi odločevalci na področju fitoterapije, kar je doprineslo k dodatni motiviranosti za razvijanje novih programov in vsebin, k boljšemu razumevanju stanja in iskanju potencialnih rešitev v okviru predlogov za izboljšavo. Nenazadnje pa je njihova podpora pripomogla tudi k večji uspešnosti projekta, za kar se jim celotna projektna ekipa iskreno zahvaljuje.

*Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kontakti sodelujočih v projektu:
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede: https://fzv.uni-nm.si/
Kmetija Divji vrt: https://www.divjivrt.si/rastline/
Kmetija Markovi: cvetko.marko@gmail.com
Kmetija Mahne: lili.mahne@siol.net
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora: https://www.vizvisnjagora.si/