V 2-letne programe končanih najmanj 7 razredov OŠ ali 9 razredov OŠ s prilagojenim programom;

V 3-letne programe končanih 9 razredov OŠ ali uspešno končani 2-letni programi nižjega poklicnega izobraževanja.

Načrtujemo možnost podaljšanja izobraževanja v poklicno tehniškem programu (3+2) in uvedbo 4-letnega programa srednjega strokovnega izobraževanja v gostinstvu (gastronomija, hotelirstvo in turizem).

Ena od posebnosti našega zavoda je integracija v izobraževanju. To pomeni, da se v vse programe izobraževanja vpisujejo tudi učenci in učenke iz okoliških osnovnih šol. V vsakem kombiniranem oddelku je do 12 dijakov, od tega so najmanj štirje (4) dijaki s posebnimi potrebami (ČVM).

Druga posebnost po prenovi je opremljenost zavoda z najsodobnejšo opremo in pripomočki za kvalitetno izvedbo pouka in praktičnega pouka in opremo za prostočasne dejavnosti. Po vsebini bi slednje lahko razdelili na športno-rekreativne, glasbeno-kulturne in socialno-integrativne.