cedefop 1 slika

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training

Študijski obiski

cedefop 2 slika

Personalised Learning Approaches is Needful – PLAN

Vsebina

Izdelava in izvajanje individualiziranih programov imata ključno vlogo pri izvajanju prenovljenih šolskih programov, izboljšanju znanja in poklicnih kompetenc na nivoju države. Naša institucija ima dolgoletno prakso z izdelavo in izvajanjem individualiziranih učnih in vzgojnih programov. V izvajanje programa so poleg šole vključene tudi druge institucije kot so Centri za šolske in obšolske dejavnosti, Centri za socialno delo itd. Poleg formalnega učenja so v individualni načrt vključene tudi oblike neformalnega učenja, ki se izvajajo na nivoju projektov. Udeleženci študijskega obiska bodo imeli možnost vključiti se v vzgojni in izobraževalni process, sodelovati v fazah nastajanja , izvajanja ter evalvacije individualiziranega učnega programa, obiskati tudi institucije, s katerimi sodelujemo in seznaniti se z načinom sodelovanja. Seznanjeni bodo tudi z oblikami neformalnega učenja.

Študijski obisk je potekal v mesecu maju 2010.

Prišli so strokovnjaki iz šestih držav – Nizozemska, Latvija, Francija, Velika Britanija, Finska, Španija.

Poročilo Študijskega obiska najdete Tukaj