Pazvoj terapevtskih aktivnosti kot podpore dejavnosti zdravstvenega varstva na kmetijah

Skupaj z Univerzo v Novem mestu Fakulteto za zdravstvene vede (UNM FZV) smo pričeli z izvajanjem novega projekta z naslovom: Terapevtske fitokmetije: razvoj terapevtskih aktivnosti kot podpore dejavnosti zdravstvenega varstva na kmetijah, ki je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta Fitokmetije. Partnerji v projektu so UNM FZV kot vodilni partner, Strokovni center Višnja Gora ter pet kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju KMG: kmetija Mahne, kmetija Divji vrt, kmetija Markovi, kmetija Vrhivšek in kmetija Šteflak). Projekt, ki traja dve leti, je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 74.999,73 EUR.

V projektu želimo nadgraditi obstoječe projekte na tem področju, ki so se osredotočali le na ozko socialno-varstveno funkcijo KMG, ki ji v našem projektu dodajamo še terapevtsko funkcijo v smislu, da KMG postajajo okolja, ki omogočajo izvajanje različnih terapevtskih praks, hkrati pa lahko različne terapevtske pristope implementirajo pri izvajanju nekaterih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (npr. pri izvajanju socialno varstvene dejavnosti). Nove dejavnosti želimo razvijati kot dopolnitev obstoječim preventivnim in kurativnim dejavnostim, ki jih zagotavlja naš sistem zdravstvenega in socialnega varstva.

Splošen cilj projekta je krepitev razvojnega partnerstva, ki bo prispevalo k diverzifikaciji dejavnosti na kmetijah, povečanje usposobljenosti članov kmetij in inovativnosti, krepitev medgeneracijskega sodelovanja, povečanje dodane vrednosti na kmetijah, krepitev trajnosti projekta in ohranitev povezanosti mladih z obdelavo zemlje.

Za več informacij o projektu kliknite TUKAJ