Zavod naš je drugi dom …
Avtomatsko se tukaj najdeš, če doma je polom …
Vedno nekdo ti je na razpolago …
O, znamo pa naredit tudi pravo zgago ….
Dan za dnem so učne ure …
Skupina nerga, pa vendar si znamo naredit tudi žure …
Kolegi bodoči, nič se ne bojte …
Imamo vse, nikar v dvomih ne stojte …
Osebnost naša je različna …
Tako veseli kot tudi potrti kdaj smo …
Redkokdaj zaprti smo vase …
Otroci pogumni smo …
Celo večnost se ne poznamo …
Imamo pa vsekakor prostost!