browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

Zaključni izpiti

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

ZIMSKI ROK (od 9. februarja do 13. februarja 2018):

 • Prijava 30 dni pred pričetkom ZI
 • 9. februar 2018 začetek ZI – pisni del izpita iz slovenščino

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ( začetek 4. junija 2018):

 • Prijava 30 dni pred pričetkom ZI
 • 11. maja 2018 –  rok za oddajo pisnega  poročila o izdelku oz. storitev na ZI
 • 4. junij 2018 začetek ZI – pisni izpit iz slovenščine
 • 5. do 7. junij 2018  – ustni izpit iz slovenščine in izdelek oz. storitev in zagovor

JESENSKI IZPITNI ROK  (začetek 20. avgusta 2018)

 • Prijava 30 dni pred pričetkom ZI
 • 17. avgust 2018 –  rok za oddajo pisnega  poročila o izdelku oz. storitev na ZI
 • 20. avgust 2018   – pisni izpit iz slovenščine
 • 21. in 22.  avgust 2018 – ustni izpit iz slovenščine in izdelek oz. storitev in zagovor

POGOJI

  1. Uspešno končan zaključni letnik (spričevalo je dokazilo, ki ga je potrebno predložiti k prijavi na ZI).
  2. Poravnane vse obveznosti  (do šolske knjižnice, učbeniškega sklada in ostale obveznosti).

PRIJAVA

 • Izpolnite obrazec 1,39.
 • Prijavo oddajte 30 dni pred pričetkom posameznega izpitnega roka v tajništvu šole.
 • Izjemoma se je možno prijaviti k ZI tudi 3 dni pred pričetkom zaključnega izpita, vendar morajo za to obstajati utemeljeni razlogi. V tem primeru kandidat  na šolsko komisijo za ZI naslovi pisno vlogo za prijavo k ZI in priloži dokazila o utemeljenosti razlogov za kasnejšo prijavo.
 • Prijaviti se je možno tudi k opravljanju posamezne izpitne enote ZI – torej je možno opravljati vsako  izpitno enoto v drugem izpitnem roku. Zaključni izpit pa je uspešno opravljen, ko kandidat uspešno opravi vse izpitne enote.
 • Kandidat, ki je imel slovenščino v zaključnem letniku ocenjeno z  oceno odlično, je oproščen opravljanja  te izpitne enote.
 • Splošni učni uspeh na ZI je izražen v točkah (izračuna se aritmetična sredina ocen, ki jih je kandidat dosegel na ZI, zaokroži se na eno decimalko)