browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

Zaključni izpiti

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA ZA ŠOLSKO LETO 2018 / 2019

 

ZIMSKI ROK (od 11. februarja do 13. februarja 2018):

 • Prijava 30 dni pred pričetkom ZI
 • 11. februar 2019,  začetek ZI – pisni del izpita iz slovenščine

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ( začetek 5. junija 2019):

 • Prijava 30 dni pred pričetkom ZI
 • 26. april 2019 –  rok za oddajo naloge za zaključni izpit
 • 5. junij 2019 začetek ZI – pisni izpit iz slovenščine
 • 6. junij 2019  – ustni izpit iz slovenščine
 • 7. junij 2019  – izdelek oz. storitev in zagovor

JESENSKI IZPITNI ROK  (začetek 26. avgusta 2019)

 • Prijava 30 dni pred pričetkom ZI
 • 28. junij 2019 –  rok za oddajo naloge za  ZI
 • 26. avgust 2019   – pisni izpit iz slovenščine
 • 27. avgust 2019 – ustni izpit iz slovenščine
 • 28.  avgust 2019 – izdelek oz. storitev in zagovor 

POGOJI

  1. Uspešno končan zaključni letnik (spričevalo je dokazilo, ki ga je potrebno predložiti k prijavi na ZI).
  2. Poravnane vse obveznosti  (do šolske knjižnice, učbeniškega sklada in ostale obveznosti).

PRIJAVA

 • Izpolnite obrazec 1,39.
 • Prijavo oddajte 30 dni pred pričetkom posameznega izpitnega roka v tajništvu šole.
 • Izjemoma se je možno prijaviti k ZI tudi 3 dni pred pričetkom zaključnega izpita, vendar morajo za to obstajati utemeljeni razlogi. V tem primeru kandidat  na šolsko komisijo za ZI naslovi pisno vlogo za prijavo k ZI in priloži dokazila o utemeljenosti razlogov za kasnejšo prijavo.
 • Prijaviti se je možno tudi k opravljanju posamezne izpitne enote ZI – torej je možno opravljati vsako  izpitno enoto v drugem izpitnem roku. Zaključni izpit pa je uspešno opravljen, ko kandidat uspešno opravi vse izpitne enote.
 • Kandidat, ki je imel slovenščino v zaključnem letniku ocenjeno z  oceno odlično, je oproščen opravljanja  te izpitne enote.
 • Splošni učni uspeh na ZI je izražen v točkah (izračuna se aritmetična sredina ocen, ki jih je kandidat dosegel na ZI, zaokroži se na eno decimalko)