browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

Izobraževanje

Vse izobraževalne programe v zavodu izvajamo kot dislocirane enote (DE) drugih srednjih in poklicnih šol, in sicer:

· DE BIC – Živilska šola v Ljubljani

2 – letni program za poklic pomočnik v biotehniki in oskrbi

· DE Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad v Ljubljani

3 – letni program za poklic izdelovalec oblačil

· DE Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani (SŠGT)

3 – letni program za poklic gastronom-hotelir

· DE Srednje upravno-administrativne šole v Ljubljani

3 – letni program za poklic administrator

Prednosti izvajanja programa v VIZ Višnja Gora:

  • številčno manjši oddelki omogočajo uspešnost dijakom z učnimi težavami in zelo dobro usposobljenost za poklic,
  • programi so zasnovani po novih izhodiščih, so modularno oblikovani in prinašajo v proces izobraževanja nov didaktični koncept,
  • možnost nadaljevanja šolanja 3 plus 2 v programih poklicno tehniškega izobraževanja,
  • prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka,
  • izvajalci so pedagoški delavci z dodatno specialno pedagoško izobrazbo.

 

LETNI DELOVNI NAČRT 2018/2019

ŠOLSKI KOLEDAR 2018/2019

Pogoji za vpis v programe

Šolska pravila VIZ VG

Pravilnik o ocenjevanju znanja