browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

Stanovanjska skupina Brod

Posted by on 25. september, 2014

Stanovanjska skupina Brod je enota VIZ Višnja Gora in deluje od leta 1986. Nahajamo se v Ljubljani, na naslovu Na Rojah 4. V stanovanjski skupini biva do 8 mladostnic. Pogoj za nastanitev je, da se mladostnica redno šola in ni mlajša od 15 ali starejša ob 18 let. Dekleta se vključujejo v srednje šole v Ljubljani in okolici.

Z vključitvijo v stanovanjsko skupino si mladostnice začasno uredijo bivanjske razmere, dobijo pomoč pri šolanju in urejanju vseh pomembnih zadev. Ob strani jim stojimo 4 vzgojitelji, ki jim svetujemo, nudimo konkretno pomoč ob težavah, podporo in vzpodbudo pri njihovih odločitvah in aktivnostih. Redno sodelujemo s starši, šolo, zdravstvenimi ustanovami, Centri za socialno delo ter matičnim zavodom.

Odločitev o sprejemu v stanovanjsko skupino se sprejme na osnovi pogovora s socialnim delavcem na Centru za socialno delo. Ta se po pogovoru z mladostnico in starši odloči, ali je namestitev ustrezna ali obstajajo še druge rešitve. V kolikor je rešitev na mestu, socialni delavec pošlje pisno vlogo za sprejem na naslov Stanovanjske skupine Brod, ali v matični zavod VIZ Višnja gora. Vlogi sledi ogled stanovanjske skupine in informativni razgovor. Na ogledu dobimo prvo priložnost za medsebojno spoznavanje – spoznavanje želja, potreb in pričakovanj mladostnice, kjer jim predstavimo značilnosti bivanja v stanovanjski skupini – osnovna pričakovanja, zahteve in naloge, ki se jim mora mladostnica prilagoditi. Šele nato skupaj z mladostnico, starši in Centrom za socialno delo oblikujemo odločitev o vključitvi v skupino. Mladostnica ob vključitvi v skupino podpiše sporazum z vzgojitelji. Ta sporazum mladostnico obvezuje, da bo izpolnjevala svoje dolžnosti, vzgojitelje pa, da ji bodo ob tem stali ob strani in ji pomagali. V sporazum se navedejo tudi pomembni skupni cilji.

Komentiranje onemogočeno.