browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

Predstavitev 2. skupine

Posted by on 25. september, 2014

V 2. skupini skušamo zajeti potrebe skupine po sobivanju in napredovanju v osebnostnem razvoju. Poudarjamo naše močne, pozitivne osebnostne lastnosti, vrednote in se trudimo napredovati v spretnostih, komunikaciji, šoli in odnosih s soljudmi.

Mladostnike podpiramo v njihovih sposobnostih, da konflikte rešujejo pozitivno, v pridobivanju učnih in delovnih navad in v šolski uspešnosti. Omogočamo jim vsakodnevno možnost samopotrjevanja in razvijanje različnih spretnosti, ki jim bodo pomagale v njihovem težavnem prehodu v odraslost. Želimo vzpostaviti pozitivno naravnanost za doseganje zastavljenih ciljev, podporo mladostnikom v vzpostavljanju dobrih odnosov z nami, učitelji, starši in okoljem.

Pri delu s skupino smo si začrtali nekaj smernic, ki bodo tudi to leto bogatile predvsem popoldanske vzgojne dejavnosti: skrb za osebno urejenost, kuharske delavnice, spolna vzgoja, aerobika, mladinske delavnice, likovna dejavnost, sociogram, učenje komunikacijskih spretnosti in mediacije, joga, mladinske delavnice, zanimive telesne aktivnosti ter socialno učenje …

Želje članov sproti vnašamo v tedenski program in ga v skladu s skupinsko dinamiko tudi spreminjamo.

Komentiranje onemogočeno.